Δελτίο Τύπου Πρυτανείας 35 / 2018-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 35 / 2018-2019

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
• Ψυχολογική Στήριξη Φοιτητών: Το ειδικό γραφείο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί και αυτό το ακαδημαϊκό έτος. Το συγκεκριμένο γραφείο απευθύνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας και λειτουργεί κατόπιν προγραμματισμένων συναντήσεων στο ισόγειο του Κτιρίου Α’ κάθε Παρασκευή. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές απευθύνονται για ραντεβού στο τηλ. 2610-969897.
• Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας: Στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών» λειτουργεί το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας καθημερινά από τις  8.00 έως και 16.00 στο ισόγειο κτίριο της Πρυτανείας. Το γραφείο στηρίζει τις ευπαθείς ομάδες φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, παρέχοντας υποδοχή – εξυπηρέτηση φοιτητών, ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/el/node/8123
• Γραφείο Διασύνδεσης: Το γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ως κύριο στόχο να συνδράμει όλους τους φοιτητές και αποφοίτους του Ιδρύματος στην εξέλιξη της καριέρας τους παρέχοντας ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη. Το γραφείο διαθέτει εκτεταμένη/ενημερωμένη βάση δεδομένων για θέσεις εργασίας, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για μεταπτυχιακές σπουδές εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και για υποτροφίες/επιμορφωτικά προγράμματα. Βρίσκεται δε σε άμεση συνεργασία με τις Δομές Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, προβλέπονται παρεμβάσεις για φοιτητές Ευαίσθητων/Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και ΑΜΕΑ με στόχο την βελτίωση των ικανοτήτων των εν λόγω ομάδων, αποσκοπώντας στην άρση των δυσκολιών στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. http://www.cais.upatras.gr/
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην ιστοσελίδα: http://eko.upatras.gr/

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ο Καθηγητής Μιχαήλ Κωνσταντίνου θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η τελετή αναγόρευσης του Καθηγητή Μιχαήλ Κωνσταντίνου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 03 Ιουλίου 2019, και ώρα 12.00 μ. στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» (Κτίριο Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών). Το έργο και την προσωπικότητα του τιμωμένου θα παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Νικόλαος Μακρής. Θα ακολουθήσει η ανάγνωση του Ψηφίσματος και του Τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορος από την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, η Αναγόρευση του τιμωμένου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Καθηγητή Αθανάσιο Δήμα και η περιένδυσή του από την Πρύτανι. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ομιλία του Καθηγητή Μιχαήλ Κωνσταντίνου με τίτλο: «Application of Seismic Protective Systems and the Significance of Testing, Peer Review and Inspection: A Collection of Examples from the Experience of the Presenter». Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης και το βιογραφικό του τιμωμένου έχουν αναρτηθεί στο: https://www.upatras.gr/el/node/8469

E.V.A. ENDO VASCULAR ACCESS MEETING 2019
Η Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας του Π.Γ.Ν. Πατρών και το I.A.E.A. (Ίδρυμα για την Ανάπτυξη της Επεμβατικής Ακτινολογίας) διοργανώνουν το E.V.A. (Endo Vascular Access) Meeting, που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από 21-22 Ιουνίου 2019. Πρόκειται για μία συνάντηση επιστημόνων από όλο τον κόσμο που εξειδικεύονται στα θέματα της ενδαγγειακής αντιμετώπισης του αιμοκαθαρόμενου ασθενούς. Η επιστημονική αυτή συνάντηση απευθύνεται σε Επεμβατικούς Ακτινολόγους, Νεφρολόγους, Αγγειοχειρουργούς και ιατρούς όμορων ειδικοτήτων, καθώς και σε φοιτητές ιατρικής. Περισσότερες πληροφορίες για το E.V.A. (Endo Vascular Access) Meeting στο σύνδεσμο: https://www.evameeting.org/

3o ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΥ ΖΗΝ/ΕΥ ΘΝΗΣΚΕΙΝ
Η Σχολή Επιστημών Υγείας και το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνουν το 3οΔιεπιστημονικό Συμπόσιο Ευ Ζην/ Ευ Θνήσκειν με θέμα: «Ποιότητα ζωής στην υγεία και αποφάσεις σχετικά με τη γέννηση και το θάνατο του ανθρώπου», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 27 – 29 Ιουνίου 2019 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» (Κτίριο Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών). Στόχος του Συμποσίου είναι να αναδείξει μέσω ενός ανοικτού διεπιστημονικού προβληματισμού επίκαιρα ζητήματα που σχετίζονται με την έννοια της «ποιότητας ζωής» ως κριτηρίου για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του ανθρώπινου βίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε: εδώ

5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GPP4Growth
Το Πανεπιστήμιο Πατρών πραγματοποιεί την 5η συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών του έργου GPP4Growth, την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Interreg Europe (http://www.interregeurope.eu/), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα το «Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής» να συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος. Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν 9 εταίροι από 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Λετονία, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Μάλτα) και στόχο έχει τη βελτίωση και εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την οικολογική καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη μέσω Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ). Απώτερος στόχος του έργου είναι η αύξηση κατά 7% του αριθμού των επιχειρήσεων στις περιφέρεις των εταίρων που ενσωματώνουν περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την παραγωγή αγαθών ή/και κατά την παροχή προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.
Στο παραπάνω πλαίσιο διενεργείται η 5η συνάντηση ενδιαφερομένων μερών του έργου. Στην ατζέντα της ημερίδας, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα και τα θέματα που θα παρουσιαστούν, ενώ αναλυτικές πληροφορίες για το έργο μπορείτε να αναζητήσετε: https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθείτε στην ημερίδα, μπορείτε να στείλετε email στο vmantadaki@upatras.gr με τίτλο: «Ημερίδα GPP4Growth», αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και την ιδιότητά σας.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΤΟ 3ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ CAMP 2019
Δυναμικό είναι το ξεκίνημα στο 3ο Αθλητικό Καλοκαιρινό Camp του Πανεπιστημίου Πατρών, που πραγματοποιείται στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο με την στήριξη του Πανεπιστημίου Πατρών, της Επιτροπής Αθλητισμού του Ιδρύματος και φυσικά του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου. Πλήθος παιδιών, της πανεπιστημιακής κοινότητας, των σχολείων της πανεπιστημιούπολης, της ευρύτερης περιοχής και των φίλων του γυμναστηρίου, ηλικιών 5-16 ετών, σε καθημερινή βάση, αθλούνται με προπονητικό και διαλειμματικό τρόπο, γνωρίζοντας βασικές τεχνικές των αθλημάτων αλλά και προγράμματα τακτικής όσον αφορά τα μεγαλύτερα παιδιά. Εξειδικευμένοι και αξιόλογοι καθηγητές φυσικής αγωγής έχουν αναλάβει την προπονητική διαδικασία, ιατρός παρίσταται καθημερινά για την ασφάλεια των παιδιών, ο συντονιστής και ο υπεύθυνος του camp βρίσκονται πάντα εκεί για να επικοινωνούν με τους γονείς και να επιτυγχάνεται η δημιουργική ροή και η ασφάλεια του καλοκαιρινού προγράμματος. Το 3ο αθλητικό καλοκαιρινό camp του Πανεπιστημίου Πατρών σας περιμένει. Η διαδικασία εγγραφών είναι ανοιχτή. Για περισσότερες πληροφορίες http://gym.upatras.gr/node/514 και εγγραφές http://gym.upatras.gr/node/98 ή στο τηλ.: 2610997755 (Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο) καθημερινά εκτός σαββατοκύριακου (ώρες 07:30-15:00).

UPFM – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Ο Δήμος της Πάτρας και ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Άγιος Στυλιανός» γιόρτασαν φέτος από κοινού την παγκόσμια ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη (14 Ιουνίου). Συγκεκριμένα διοργάνωσαν εθελοντική αιμοδοσία στις 13 και 14 Ιουνίου 2019 στην Πλατεία Γεωργίου, με την κινητή μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Το διήμερο αυτό συμμετείχε και στήριξε ο Ραδιοφωνικός Σταθμός UP FM του Πανεπιστημίου μας με πολυμελή ομάδα φοιτητριών και φοιτητών, μέλη της πολιτιστικής του ομάδας και μοίρασε σχετικό διαφημιστικό υλικό για την εθελοντική αιμοδοσία. Παράλληλα με τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει πραγματοποίησε ζωντανές συνδέσεις από την Πλατεία  Γεωργίου, μέσα από τη συχνότητα 90.4 και από το διαδίκτυο (http://upfm.upatras.gr/), όπου μίλησαν ειδικοί για την εθελοντική αιμοδοσία, την διαδικασία αιμοληψίας, τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν σε αίμα καθώς και γιατί αποτελεί τεράστια κοινωνική προσφορά η εθελοντική αιμοδοσία.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΑΚΡΟ» ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε το 2018 η Χοροθεατρική Ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών «ΟΡΜΗΤΕΣ» με την παρουσίαση του χοροθεατρικού έργου «Κύκλοι Ομόκεντροι» της Χορογράφου Κατερίνας Ηλιοπούλου, τη φετινή χρονιά, με μεγάλο ενθουσιασμό παρουσιάζει τη νέα παραγωγή με τίτλο: «ΑΚΡΟ» σε χορογραφίες και σκηνοθεσία Κατερίνας Ηλιοπούλου. Η παράσταση ανεβαίνει στις 28 και 29 Ιουνίου 2019 και ώρα 9.00 μ.μ. στο θέατρο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Στην παράσταση ο θεατής ταλαντώνεται, αιωρείται, ψάχνει τη θέση του στον κόσμο μεταξύ των δύο άκρων προσπαθώντας να ισορροπήσει το λογικό με το παράλογο, το εφικτό με το ανέφικτο, το παν με το τίποτα. Τηλέφωνα κρατήσεων: 6982.223804, 6978.371796, 6973.439070 (6.00-9.00 μ.μ.)
• ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΤΕΧΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗ»
Μία μεγάλη μουσικοθεατρική-χορευτική παράσταση διοργανώνει την Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 στις 9.00 μ.μ., ο Πολιτιστικός Όμιλος Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας «Τέχνης Κίνηση»,  στο Συνεδριακό Κέντρο του π. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, σε συνεργασία με το Χορευτικό του Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών Πάτρας. Πρόκειται για την παράσταση με τον χαρακτηριστικό τίτλο: «ΑριστοφΟινιάδα» όπου ο λόγος του Αριστοφάνη για το κρασί μέσα από τις κωμωδίες  Αχαρνείς, Ιππείς, Λυσιστράτη και Εκκλησιάζουσες εμπλέκεται με αρχαία λυρική ποίηση αλλά και παραδοσιακά και σύγχρονα έντεχνα ελληνικά τραγούδια.  Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ OPEN ROBOTICS TΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Robots@MET
Στις 7 Ιουνίου 2019 ολοκληρώθηκε η 2η χρονιά της δράσης Robots@MET που λαμβάνει χώρα στο Μουσείο  Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών και  στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 100 παιδιά Δ'-Στ' Δημοτικού, από ομίλους ρομποτικής. Η ομάδα Open Robotics που αποτελείται από πέντε παιδιά Δημοτικού συμμετείχε στον  «1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» και πήρε την καλύτερη βαθμολογία από όλες τις συμμετοχές δημοτικών από όλη την Ελλάδα, που συμμετείχαν στον εν λόγω διαγωνισμό, με το έργο Ρομποτικό πλωτό όχημα για τον καθαρισμό δεξαμενών και σιντριβανιών. Η παρουσίαση και τα σχέδια του έργου είναι διαθέσιμα στο:https://robotics.ellak.gr/robotics_participant/robots_met/

Πάτρα, 21 Ιουνίου 2019
Από την Πρυτανεία - Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
και Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών

 

 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων