ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΑΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ α)ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ β) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υπεύθυνος: 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Τηλέφωνο: 
2610969025
Fax: 
2610996664
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: