ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - 2019»

     24.676,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

     Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Τετάρτη 17/07/2019 και ώρα 11:30 π.μ. 

     στο κεντρικό πρωτόκολλο 

   

    Σάβ, 13/07/2019 - 13:27 

    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

   "Σήμανση με Πληροφοριακές πινακίδες Παν/μίου Πατρών-2019"     

Κατηγορία: 
Χρήστες: