ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ "Σήμανση με Πληροφοριακές πινακίδες Παν/μίου Πατρών-2019"

      ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΟΡΘΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

      Δευ, 15/07/2019   

         1.ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΌΠΩΣ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

         2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: " Τα ανάγλυφα γράμματα δεν θα ξεπερνούν σε ποσότητα τα 150 τεμ."

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: