ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Υπεύθυνος: 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ
Τηλέφωνο: 
2610997905
Χρήστες: