Υπεύθυνος

Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Χαράλαμπος Ροδόπουλος

Διεύθυνση

Κτήριο Α’, Πανεπιστημιούπολη
265 04 Πάτρα
Ελλάδα