ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ UPS 300 WATT KAI ΔΥΟ ΣΑΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τηλέφωνο: 
2610996078
Χρήστες: