ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ SERVER - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΛΠ

Υπεύθυνος: 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τηλέφωνο: 
2610996078
Χρήστες: