ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

Υπεύθυνος: 
ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΑ
Τηλέφωνο: 
2610996900
Χρήστες: