Ημερίδα: "Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις"

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
20/09/2019 - 09:30

Το Πανεπιστήμιο Πατρών σας προσκαλεί στην ημερίδα που διοργανώνει την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019, με θέμα: “Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις” στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Green Public Procurement for resource-efficient regional growth (GPP4Growth), στο οποίο το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα το «Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής» συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν 9 εταίροι από 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Λετονία, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Μάλτα). Tο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Interreg Europe, ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών, κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση και εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την οικολογική καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη μέσω Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ). Απώτερος στόχος του έργου είναι η αύξηση κατά 7% του αριθμού των επιχειρήσεων στις περιφέρεις των εταίρων που ενσωματώνουν περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την παραγωγή αγαθών ή/και κατά την παροχή προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.

Στο παραπάνω πλαίσιο διενεργείται ενημερωτική ημερίδα για το έργο και ταυτόχρονα η 6η συνάντηση ενδιαφερομένων μερών του έργου.

Θεωρούμε πως δια της συμμετοχής του φορέα σας καθώς και της δικιά σας προσωπικά (ή εκπροσώπου σας που θα ορίσετε, εάν εσείς δεν μπορείτε) θα προκύψουν πολλαπλά σημαντικά οφέλη, τόσο σχετικά με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και τη βελτίωσή τους μέσα από το δικό σας σχολιασμό, όσο και μέσω της επαφής με άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες της περιοχής, προκειμένου να προωθηθούν από κοινού οι διάφορες λύσεις.

Στην Ημερίδα έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, θα απευθύνει χαιρετισμό ο κ. Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα μιλήσουν οι κ.κ. Κωνσταντία Πατελοδήμου, (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Πληροφορικής, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης), Μαρία Διαμαντοπούλου (Δ/νση Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Τμήμα Προμηθειών, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας), Θωμάς Σταυρόπουλος, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου, Δημήτρης Σκούρας (Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών), Χρήστος Μπούρας (Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών).

Στην ατζέντα της ημερίδας που μπορείτε να δείτε εδώ μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα και τα θέματα που θα παρουσιαστούν, ενώ αναλυτικές πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθείτε στην ημερίδα (εσείς ή / και εκπρόσωπος του φορέα σας), παρακαλώ ενημερώστε μας σχετικά στέλνοντας email στο vmantadaki@upatras.gr με τίτλο «Ημερίδα GPP4Growth» και κείμενο το ονοματεπώνυμό σας και την ιδιότητά σας.