Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Ευγενία Πετροπούλου
Τηλέφωνο: 
2610969611
Χρήστες: