ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ UPS KAI ΔΥΟ ΣΑΡΩΤΕΣ

Υπεύθυνος: 
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ
Τηλέφωνο: 
2641074196
Χρήστες: