ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΣΑΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ- ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26-9-2019

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΛΗΣ
Χρήστες: