Το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγεί «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για το Πανεπιστήμιο Πατρών» για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α και του Καναδά σε τελειόφοιτους και απόφοιτους των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής Σχολής, Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η έναρξη της χορήγησης των υποτροφιών έχει ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.

Το ποσό κάθε υποτροφίας θα ανέρχεται μέχρι τα 50.000,00 δολάρια Η.Π.Α. ετησίως. Η καταβολή μέρους της υποτροφίας θα αρχίσει από την έναρξη του εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και θα διαρκέσει, κατ’ αρχήν, για δύο χρόνια, εφόσον η επίδοση κρίνεται ικανοποιητική. Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει οικονομικά στις υποτροφίες αυτές με ποσοστό 25%.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί από διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια των Η.Π.Α και του Καναδά για μεταπτυχιακές σπουδές, που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) ή Διδακτορικό (Ph.D.).

Ο Δωρητής, για να ενθαρρύνει την επιστροφή των υποτρόφων στην Ελλάδα καθόρισε ότι οι υπότροφοι που παραμένουν μετά το τέλος των σπουδών τους στο εξωτερικό θα επιστρέφουν το ήμισυ της υποτροφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η επιστροφή θα αρχίσει ένα χρόνο μετά το τέλος των σπουδών τους και θα γίνει σε έξι (6) ετήσιες δόσεις. Ο υπότροφος που επιστρέφει μόνιμα στην Ελλάδα, παύει να εξοφλεί την υποτροφία. 

Τα κριτήρια επιλογής θα είναι:

  • Η απόδοση του υποψηφίου στις σπουδές του έως την υποβολή της αίτησης.
  • Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.
  • Η ποιότητα του προτεινόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος.
  • Η επιπρόσθετη οικονομική υποστήριξη του αιτούντος από άλλες πηγές.
  • Η εντοπιότητα (νομός Αχαΐας) θα βαρύνει στην διαδικασία επιλογής.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον κανονισμό των υποτροφιών παρέχονται εδώ.

Η προκήρυξη για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος είναι διαθέσιμη εδώ . Η διαδικασία υποβολής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα εδώ. Η αίτηση υποβολής είναι διαθέσιμη εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Μάρα Δημοπούλου τηλεφωνικά, στον αριθμό: 2610 969058 και διαδικτυακά, στο e-mail: maradimo (link sends e-mail)@upatras.gr (link sends e-mail) , καθώς και με τον συντονιστή των Υποτροφιών Μεντζελόπουλος Καθηγητή κ. Βασίλειο Αναστασόπουλο (τηλ. 6975020196,  email: vassilis@upatras.gr).

 

Επισυναπτόμενα: