Υποστήριξη των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων (υλικό και λογισμικό), συντήρηση και καλή λειτουργία Υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων γενικού και ειδικού σκοπού και ανάπτυξη σχετικών προηγμένων εφαρμογών στο πλαίσιο εκπαιδευτικών και ερευνη

Υποστήριξη των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων (υλικό και λογισμικό), συντήρηση και καλή λειτουργία Υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων γενικού και ειδικού σκοπού και ανάπτυξη σχετικών προηγμένων εφαρμογών στο πλαίσιο εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων σε τριτοβάθμιο επίπεδο

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Σταύρος Κουμπιάς
Τηλέφωνο: 
2610996427
Χρήστες: