ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΤΩΝ ΚΑΙ UPS - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3/10/2019

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τηλέφωνο: 
2610969835
Χρήστες: