ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΛΕΪΖΕΡ -ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7/10/2019

Υπεύθυνος: 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τηλέφωνο: 
2610996078
Χρήστες: