ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ UPS ΤΟΥ ΤΜ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 9/10/2019

Υπεύθυνος: 
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Τηλέφωνο: 
2610969211
Χρήστες: