ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ UPS ΚΑΙ ΕΚΥΠΩΤΗ 3D - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9-10-2019

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τηλέφωνο: 
2610969737
Χρήστες: