ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14/10/2019

Υπεύθυνος: 
ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
Τηλέφωνο: 
2610996986
Χρήστες: