ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14-10-2019

Υπεύθυνος: 
ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
Τηλέφωνο: 
2610996986
Χρήστες: