ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΤΗ - ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΛΑΜΠΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14/10/2019

Υπεύθυνος: 
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
Τηλέφωνο: 
2610969195
Χρήστες: