ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15-10-2019

Υπεύθυνος: 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τηλέφωνο: 
2610996078
Χρήστες: