ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17/10/2019

Υπεύθυνος: 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Τηλέφωνο: 
2610997280
Χρήστες: