Ημερίδα: "Μικροπλαστικά στο νερό και στα απόβλητα"

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών
23/10/2019 - 16:00

Ημερίδα με θέμα «Μικροπλαστικά στο νερό και στα απόβλητα»
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 18:00-20:00
Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
Συντονισμός: Δημοσιογράφος Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

Πρόγραμμα

17:30-18:00 Εγγραφές

18:00 -18:20 Χαιρετισμοί
Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας
Νίκος Καραμάνος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων ΠΠ
Διονύσης Μαντζαβίνος, Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΕΑΠ
Γιώργος Παπαθεοδώρου, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών ΠΠ

18: 20 – 18: 35 «Παρουσίαση της IWA και της ιδέας έκδοσης του βιβλίου»
Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, ΕΑΠ

18:35 -18:50 «Μικροπλαστικά  στο νερό και στα απόβλητα»
Χρυσή Καραπαναγιώτη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας ΠΠ

18:50 – 19:00 «Μέθοδοι και τεχνικές για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των μικροπλαστικών στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων»
Νικόλαος Μουργκογιάννης, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Χημείας ΠΠ

19:00- 19:10 «Μικροπλαστικά και Βιοφίλμ»
Παύλος Τζιούρρου, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Χημείας ΠΠ

19:10 – 19:20 «Μικροπλαστικά στα καλλιεργούμενα εδάφη»
Δημήτρης Παπαϊωάννου, Διδάκτορας ΕΑΠ

19:20 - 19:30 «Μικροπλαστικά και πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία»
Ελένη Σαζακλή, Διδάσκουσα ΠΔ407/80, Τμήμα Ιατρικής ΠΠ

19:30-19:40 «Η ανάγκη για μία παγκόσμια στρατηγική για τη ρύπανση από τα πλαστικά»
Σταυρούλα Κορδέλλα, Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Γεωλογίας ΠΠ

19:40 – 20:00 Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις – Συζήτηση