ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ( ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - EVALUATION BOARDS - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20/10/2019

Υπεύθυνος: 
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Χρήστες: