ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΜΕΡΑ ΚΛΠ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21-10-2019

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΕΓΚΛΗ
Τηλέφωνο: 
2610997976
Χρήστες: