ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ - ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ΚΛΠ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21-10-2019

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΑ
Τηλέφωνο: 
2610996900
Χρήστες: