ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 800ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑΣ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21-10-2019

Υπεύθυνος: 
ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΑ
Τηλέφωνο: 
2610996900
Χρήστες: