Πρόγραμμα Τελετών Απονομής ΔΜΣ & Διδακτορικών Διπλωμάτων

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των τελετών Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 20 και την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, καθώς και το πρόγραμμα τελετών Καθομολόγησης Διδακτόρων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019.
Οι τελετές θα λάβουν χώρα στην Αίθουσα Τελετών "Οδυσσέας Ελύτης" (Α' Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος).
Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των αντιστοίχων Τμημάτων: http://www.upatras.gr/el/departments

Επισυναπτόμενα: