Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου του συλλόγου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Σύγκλητο

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλέφωνο: 
2610969039
Οργανική Μονάδα: