Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου του συλλόγου των μελών Ε.Ε.Π. στη Σύγκλητο του Ιδρύματος

Υπεύθυνος: 
Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλέφωνο: 
2610969039
Fax: 
2610 996664
Οργανική Μονάδα: