Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών στη Σύγκλητο του Ιδρύματος

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλέφωνο: 
2610969039
Fax: 
2610 996664
Οργανική Μονάδα: