Προκήρυξη για τη θέση του Διευθυντή του Ιστιτούτου Κυτταρικών Θεραπειών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Πατρών και για δύο (2) θέσεις μελών της συντονιστικής επιτροπής του Ινστιτούτου Κυτταρικών Θεραπειών του Π.ΕΚ. Π.Π.

Υπεύθυνος: 
Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλέφωνο: 
2610969039
Fax: 
2610 996664
Χρήστες: