Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για τη «Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εκτυπωτών των Ακαδ. Τμημάτων & Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών»

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού 20/11/2019 ώρα 11:00 π.μ.

Κατηγορία: