Επί των ημερήσιων Δελτίων παρουσίας του διοικητικού προσωπικού

Παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο