ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΣΗ Β

ΕΡΓΟ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΣΗ Β» - E436

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.258.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Υπεύθυνος: 
Παναγιώτης Γεωργίου
Τηλέφωνο: 
2610969035
Κατηγορία: 
Χρήστες: