ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24/11/2019

Υπεύθυνος: 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΠΑΡΟΥΣΗ
Τηλέφωνο: 
2610997829
Χρήστες: