ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 28/11/2019

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 
2610969867
Χρήστες: