ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΗΓΩΝ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1/12/2019

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΙΑΚΗ
Τηλέφωνο: 
2610969040
Χρήστες: