ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1/12/2019

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 
2641074149
Χρήστες: