ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1/12/2019

Υπεύθυνος: 
ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 
2610996651
Χρήστες: