ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2/12/2019

Υπεύθυνος: 
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 
2610969244
Χρήστες: