ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2/12/2019

Υπεύθυνος: 
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Τηλέφωνο: 
2610969211
Χρήστες: