ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2/12/2019

Υπεύθυνος: 
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Τηλέφωνο: 
2610969211
Χρήστες: