ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2/12/2019

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ
Τηλέφωνο: 
2610997418
Χρήστες: