ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2/12/2019

Υπεύθυνος: 
ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 
2610962331
Χρήστες: