ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2/12/2019

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 
2610969123
Χρήστες: