ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ UV INSPECTION WINDOW - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3-12-2019

Υπεύθυνος: 
ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΑΤΩΠΟΔΗ
Τηλέφωνο: 
2610969492
Χρήστες: