ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3/12/2019

Υπεύθυνος: 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 
2610997135
Χρήστες: